AustLit logo
Issue Details: First known date: 2002... 2002 Đặc San Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân 2002
The material on this page is available to AustLit subscribers. If you are a subscriber or are from a subscribing organisation, please log in to gain full access. To explore options for subscribing to this unique teaching, research, and publishing resource for Australian culture and storytelling, please contact us or find out more.

Notes

  • English translation of the title: Anthology of Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân 2002
  • Contents indexed selectively.

Contents

* Contents derived from the New South Wales,:Hội Ái Hữu Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân – Úc Châu , 2002 version. Please note that other versions/publications may contain different contents. See the Publication Details.
Tưởng Nhớ Ngày Xưai"Ngày hôm qua nấu canh rau má ...", Phùng Nhân , 2002 single work poetry (p. 192)
Ly Chè Năm Xưa, Nguyễn Thành Báu , 2002 single work short story (p. 222-227)
Dư Âm Ngày Xưa, Đặng Thị Thuận , 2002 single work short story (p. 230-235)
Lạc Vào Mơi"Lòng mong mời bạn đến nhà", Liêng Khắc Văn , 2002 single work poetry (p. 261)
Lớp Vắng, Cù Lao , 2002 single work short story (p. 262-268)
Dáng Xưa, Lê Kinh Luân , 2002 single work short story (p. 269-270)
Cây Đèn Tự Vịnhi"Thế nhân quen miệng gọi tôi ‘đèn’", Vương Văn Ký , 2002 single work poetry (p. 299)
Vịnh Thầy Vương Văn Kýi"Nguyệt tận, bên song dưới ánh đèn", Đông Hải , 2002 single work poetry (p. 299)
Những Bước Chân Đời Tôi, Lê Quang Hiền , 2002 single work autobiography (p. 315-325)
Thương Hoài Ngàn Nămi"Ngàn năm thương hoài một bóng hình em", Đặng Thị Thuận , 2002 single work poetry (p. 333)
Mỹ Thoi"Nguyễn Đình Chiểu của thời áo trắng", Đoàn Xuân Thu , 2002 single work poetry (p. 334)

Publication Details of Only Known VersionEarliest 2 Known Versions of

Last amended 1 Jun 2011 10:36:45
Newspapers:
    Powered by Trove
    X