AustLit logo
y separately published work icon Cõi Quê Cõi Nhớ selected work   poetry   short story   essay  
Issue Details: First known date: 2008... 2008 Cõi Quê Cõi Nhớ
The material on this page is available to AustLit subscribers. If you are a subscriber or are from a subscribing organisation, please log in to gain full access. To explore options for subscribing to this unique teaching, research, and publishing resource for Australian culture and storytelling, please contact us or find out more.

Notes

  • English translation of the title: The Homeland The Nostalgia

Contents

* Contents derived from the Sydney, New South Wales,:Lâm Thanh , 2008 version. Please note that other versions/publications may contain different contents. See the Publication Details.
Vài Cảm Xúc khi Đọc Cõi Nhớ Cõi Quê của Lâm Thanh, Nguyễn Xuân , 2008 single work prose (p. 7-11)
Biết Đâu Nguồn Cộii"Người về từ cõi hoang sơ", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 14)
Hành Trìnhi"Từ đỉnh cao mây núi", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 15-16)
Lục Bát Không Têni"Lẻ loi tiếng hạc kêu sương", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 17-18)
Đi ... Vềi"Ta đi trời đất tan hoang,", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 19-20)
Cõi Mộngi"Có người lững thững đi lên núi", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 21-22)
Ta Là Biểni"Sáng nay thức dậy, ta thấy ta là biển.", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 23)
Lời Cho Biểni"Từ rừng sâu chợt nghe lời biển gọi", VTA , 2008 single work poetry (p. 24)
Sao Emi"Sao em như cánh chuồn chuồn,", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 25)
Thơ Gởi Người Yêu Không Queni"“Chim quyên ăn trái nhản lồng”", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 26-27)
Bỏ Lại Sau Lưngi"Bỏ lại sau lưng gia đình yêu dấu", Hai Quẹo , 2008 single work poetry (p. 29-30)
Gạch Nốii"Kể từ thuở đất trời bão tố,", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 31-32)
Tảo Mội"Tôi đi tảo mộ thiêng đường", Lâm Thanh , 2008 sequence poetry (p. 33)
Lục Bát Quê Hương, Lâm Thanh , 2008 sequence poetry (p. 33-34)
Trăng Quêi"Trăng qua khỏi núi đen xì,", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 34)
Cuối Bờ Đất Mũii"Đây Đất Mũi, dấu xưa nuôi huyền thoại,", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 35-37)
Tây Ninh Niềm Thương Nỗi Nhới"Ai về có ghé lại Tây Ninh", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 38-41)
Vĩnh Viễn Niềm Thươngi"Khi tôi chết, tôi ước làm con ma xó", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 43)
Một Tấm Lòngi"Người sẽ thành mây qua khỏi núi,", Lâm Thanh , 2008 single work poetry (p. 44)
Lan Man Nỗi Nhới"Đêm Đông nhớ sóng bổ Cồn", Hai Quẹo , 2008 single work poetry (p. 45-46)

Publication Details of Only Known VersionEarliest 2 Known Versions of

Language: Vietnamese
Last amended 18 Aug 2010 11:12:29
Newspapers:
    Powered by Trove
    X