AustLit logo
Composed: 2004-2005
Issue Details: First known date: 2013... 2013 13 tháng đập vỡ chai lọ tìm tôi
The material on this page is available to AustLit subscribers. If you are a subscriber or are from a subscribing organisation, please log in to gain full access. To explore options for subscribing to this unique teaching, research, and publishing resource for Australian culture and storytelling, please contact us or find out more.

Notes

  • English translation of the title: 13 months breaking bottles to find my self
  • This poem includes thirteen sections referring to thirteen months.
  • [prose poetry]

Includes

Tháng rong chơi i "No gió... buồm căng trước 39 độ nóng ngụm khát cháy cổ", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 154)
Tháng hạ điền i "Dự phóng đường cày lật đất, ruộng chữ hạt gieo, vỡ ra chân [trời]", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 154-155)
Tháng gieo hạt i "Kẻ gieo hạt bồng vung 1 nắm 'thích-giác-kỳ-quan-", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 155-156)
Tháng mùa gặt i "Không gian 5 ngón tay và 15 lóng đốt xa cách níu với thật [gần]", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 156)
Tháng hong phơi i "Đập vỡ chai lọ tìm tôi, ngàn vụn mảnh (không phải là tôi, là [ai đó]", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 157-158)
Tháng ủ mật i "Nếu cần trét bơ lăn bột vị giác trên đầu lưỡi, mọc thêm một [trái tim khác]", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 158)
Tháng chưng cất i "Khi đời sống còn men rượu cay, con tim chưng cất: mặt trời [mọc đằng tây]", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 158-159)
Tháng sương mù i "Còn đôi dép mòn lê bụi đường gió cuốn: tôi trôi bờm ngựa", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 159-160)
Tháng gió i "Từ chỗ mình mẩy mà đến, từ chỗ mẩy mình mà ra đi. Tôi", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 160-161)
Tháng quét lá-ủ tro i ""Tôi không tin!" Ngón tay cái của tôi phủ nhận. Cội rễ lý trí", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 161)
Tháng mục i ""Hỡi lý trí con khỉ đít đỏ, gã máy móc - hãy để tinh thần mỹ [học]", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 161-162)
Tháng tích tụ dương khí i "Nở ra từ hiếm muộn chắt chiu sương khói mùa đông:", Lê Văn Tài , 2013 single work poetry
— Appears in: Thơ Lê Văn Tài 2013; (p. 163-164)

Publication Details of Only Known VersionEarliest 2 Known Versions of

Language: Vietnamese
Last amended 17 Dec 2013 10:10:21
X