AustLit logo
Issue Details: First known date: 2007... 2007 Đặc San Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân Tân Niên 2007
The material on this page is available to AustLit subscribers. If you are a subscriber or are from a subscribing organisation, please log in to gain full access. To explore options for subscribing to this unique teaching, research, and publishing resource for Australian culture and storytelling, please contact us or find out more.

Notes

  • English translation of the title: Anthology of Nguyễn Đình Chiểu – Lê Ngọc Hân New Year 2007

Contents

* Contents derived from the Sydney, New South Wales,:Hội Ái Hữu Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân – Úc Châu , 2007 version. Please note that other versions/publications may contain different contents. See the Publication Details.
Khơi Dòng, Ngọc Hân , 2007 single work short story (p. 8-9)
Qua Rồi Những Mùa Cua Lột, Phùng Nhân , 2007 single work short story (p. 62-78)
Vùng Kỷ Niệm, Bùi Đức Tiến , 2007 single work short story (p. 97-100)
Cánh Diều Đôi Tai"Cuồn chỉ may của má", Đoàn Xuân Thu , 2007 single work poetry (p. 105-106)
Cùng Ta Say Đêm Nayi"Tám giờ đêm tàu ủi bãi,", Đoàn Xuân Thu , 2007 single work poetry (p. 106-107)
Những Kỷ Niệm Khó Quên, Nguyễn Văn Tới , 2007 single work prose (p. 122-125)
Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn, Mười Trí , 2007 single work short story (p. 139-145)
Sinh Nhật Thầy Tôii"Sáu tám năm thầy tôi đã sống", Điểm Lê , 2007 single work poetry (p. 152)
Vững Tini"Tạo công thật khéo đổi thay,", Điểm Lê , 2007 single work poetry (p. 153)
Chợ Đêm, Xuân Lan , 2007 single work short story (p. 168-173)
Trăng Lạnh Đêm Trườngi"Thuyền tách bến mãi ngàn năm trôi giạt,", Sương Thu , 2007 single work poetry (p. 206)
Tình Xuân Ý Hại"Xuân đến quê nhà: mai nở rộ,", Điểm Lê , 2007 single work poetry (p. 222)
Ten Years... A Dreami"For ten years as an itinerant exile", Ngọc Hân , 1996 single work poetry Mười Năm (p. 236)
Thảo Trang, Đông Nguyễn , 2007 single work short story (p. 278-283)
Bài Ca Vọng Cổi"Cách biệt trường xưa bởi bể dâu", Điểm Lê , 2007 single work poetry (p. 286-287)

Publication Details of Only Known VersionEarliest 2 Known Versions of

Last amended 17 Mar 2011 21:34:00
Newspapers:
    Powered by Trove
    X