AustLit logo
Issue Details: First known date: 1996... 1996 Con đường cảm thông : truyện thơ
The material on this page is available to AustLit subscribers. If you are a subscriber or are from a subscribing organisation, please log in to gain full access. To explore options for subscribing to this unique teaching, research, and publishing resource for Australian culture and storytelling, please contact us or find out more.

Notes

 • English translation of the title: Understanding Path
 • Dedication:

  Riêng tặng

  Nguyễn Thị Ngọc Bích

  Và cho con

  Lâm Ngọc Như Uyên

  [Specially to

  Nguyen Thi Bich Ngoc

  and to daughter

  Lam Ngoc Nhu Uyen]

Contents

* Contents derived from the Sydney, New South Wales,:Như Tạng , 1996 version. Please note that other versions/publications may contain different contents. See the Publication Details.
Con đường cảm thông, Như Tạng , 1996 single work essay (p. 11-13)
Untitled, 1996 single work (p. 14)
Mộti"Từ thủa gặp nhau chưa biết buồn", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 15-16)
Haii"Gió bốn phương về anh lại đi", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 17-21)
Bai"Lạc đường qua giữa nương dâu", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 22-24)
Bốni"Anh đào đến tiết trổ bông", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 25-26)
Nămi"Đêm qua trong giấc mơ dài", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 27-29)
Sáui"Những năm ròng rã xa nhau", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 30-32)
Bảyi"Mai lên Phú-Sĩ chờ mây", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 33-40)
Támi"Trời vừa khuất giữa đồi tây", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 41-44)
Chíni"Lên rừng tìm loại hoa mai", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 45-48)
Mườii"Đi em mình hãy theo nhau", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 49-54)
Mười mộti"Mình lên thăm núi Ngự Bình", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 55-57)
Mười haii"Xưa, vua săn bắn gần đây", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 58-60)
Mười bai"Nhớ chăng em có những ngày", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 61-67)
Mười bốni"Chuyện xưa giờ để riêng tây", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 68-75)
Mười nămi"Biết người lại nghĩ đến ta", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 76-78)
Mười sáui"Rằng xưa thế trận cuộc cờ", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 79-82)
Mười bảyi"Anh về phố chợ mùa hoa", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 83-86)
Mười támi"Trời thu ngược suối lần dò", Như Tạng , 1996 single work poetry (p. 87-90)

Publication Details of Only Known VersionEarliest 2 Known Versions of

Language: Vietnamese

Works about this Work

Untitled 1996 single work column
— Appears in: Integration : The Magazine for Multicultural and Vietnamese Issues , April-July vol. 4 no. 10 1996; (p. 21)
Untitled 1996 single work column
— Appears in: Integration : The Magazine for Multicultural and Vietnamese Issues , April-July vol. 4 no. 10 1996; (p. 21)
Last amended 15 Nov 2013 09:42:59
Newspapers:
  Powered by Trove
  X