y Việt periodical issue  
Alternative title: Tình Yêu, Tình Dục và Vấn Đề Phái Tính trong Văn Học
Issue Details: First known date: 1999... no. 4 1999 of Việt est. 1998 Việt
AustLit is a subscription service. The content and services available here are limited because you have not been recognised as a subscriber. Find out how to gain full access to AustLit

Notes

  • English translation of the alternative title: Love, Sexuality and Issues of Gender in Literature

Contents

* Contents derived from the 1999 version. Please note that other versions/publications may contain different contents. See the Publication Details.
Giữa xưa và nayi"Phải chờ", Lê Văn Tài , 1999 single work poetry (p. 27-28)
Giữa đêm tình độngi"Thượng lục hạ bát", Lê Văn Tài , 1999 single work poetry (p. 28)
Khói chữ ámi"Mẩu bút chì", Lê Văn Tài , 1999 single work poetry (p. 28)
Ai mà định nghĩa được tình yêu, Francis Nguyen , 1999 single work essay (p. 56-59)
Tình yêu đã chết?, Ngọc Tuấn Nguyễn , 1999 single work essay (p. 66-78)
Đi tìm tình yêui"De tim hieu tinh yeu", Trần Lộc Bình , 1999 single work poetry (p. 79)
Không đềi"Ánh sáng và bóng tối đang chơi trò đuổi bắt", Tạ Bình Duy , 1999 single work poetry (p. 100)
Màu lá nho, Nguyễn Hoàng Văn , 1999 single work essay (p. 101-104)
Mũni"Tiếng nói lóng lạnh trên cây hạ múa", Vi Hòa , 1999 single work poetry (p. 105)
Tungi"Nằm bắt cái thấy chạy đi", Vi Hòa , 1999 single work poetry (p. 106)
Sau xưai"Nhích gần", Chim Hải , 1999 single work poetry (p. 113)
Bài tập thơ : Biển, Trăng, và ...i"Nhập đề", Uyên Nguyên , 1999 single work poetry (p. 132-135)
Dục tính trong văn chương và vấn đề đạo đức, Ngọc-Tuấn Hoàng , 1999 single work essay (p. 139-179)
Hẻm quáni"Hẻm khuất", Phạm Miên Tưởng , 1999 single work poetry (p. 180-181)
Nghệ thuật gợi dụci"Như đi qua khúc quẹo một hành lang", Thường Quán , 1999 single work poetry (p. 194-195)
Phụ nữ và văn chương, Châm Khanh , 1999 single work essay (p. 196-200)
Phái tính trong ngôn ngữ và văn học, Việt Thủy Phan , 1999 single work essay (p. 201-205)
Văn tự và phái tính, Minh Thư , Tú Ân , 1999 single work essay (p. 206-209)
Chuyện hiếp dâm và vấn đề phái tính trong văn học Việt Nam, Nguyễn Hưng Quốc , 1999 single work essay (p. 216-233)
Chín nẻo thuyền quyên, Nguyễn Hoàng Văn , 1999 single work essay (p. 234-238)

Publication Details of Only Known VersionEarliest 2 Known Versions of

Last amended 9 May 2010 15:51:53
Newspapers:
    Powered by Trove
    X